ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO, 10 stycznia 2021 r. Msze św. o godz. 11:00, 14:00 i 19:00

Obchodzone święto Chrztu Pańskiego przypomina nam o własnym chrzcie, poprzez który Pan Bóg ogłosił nas swoimi przybranymi dziećmi i umocnił darem Ducha Świętego. Kończąc okres Bożego Narodzenia, wyruszmy na drogi codziennego życia, dając świadectwo przyjęcia Syna Bożego do naszych serc.